om mig

Christine Marie Bredenkamp. En av tre systrar. Den äldsta.

Översätter tyskspråkig litteratur till svenska.

Snart – kanske, förhoppningsvis, troligen – ett första projekt från kroatiska.

Uppvuxen i ett svensktyskt hem. Studerat litteraturvetenskap, tyska och svenska vid Lunds universitet samt gått det tvååriga Litterära översättningsseminariet vid Södertörn. Debuterade som skönlitterär översättare 2006 med LEKLUST av Juli Zeh.

Om du önskar kontakta mig finns jag tillgänglig via kontaktformuläret.

 

 >>Deutsch