Romanbiografi om Frida Kahlo

På NoNa förlag har nyligen en romanbiografi om den dunderstarka, beundransvärda och begåvade konstnärinnan Frida Kahlo givits ut.

11 May 2021