Nina Lekander om Allegro pastell

Nina Lekander recenserar Allegro pastell i Expressen:

Velande hipsters står och stampar på stället

https://www.expressen.se/kultur/bocker/velande-hipsters-star--och-stampar-pa-stallet/

13 Feb 2023