Leif Randt fångar en generations livskänsla

Rebecka Kärde recenserar Leif Randts Allegro pastell i DN:

Leif Randt fångar en generations livskänsla

https://www.dn.se/kultur/leif-randt-forsoker-fanga-en-generations-livskansla-i-allegro-pastell/

Eftersom jag mår så eländigt av att läsa ”Allegro pastell” antar jag att han lyckas. Effekten beror delvis på att romanen faktiskt inte är satirisk. Trots att det vore så lätt att raljera över Tanja och Jerome förhåller sig texten hela tiden omsorgsfullt till deras våndor och iakttagelser. – Rebecka Kärde

*

Synd bara att Rebecka Kärde ondgör sig så över mitt val "bildande konst" i stället för det rätta: bildkonst Hur kan man dissa något så vackert? undrar jag, och hade det låtit likadant om där stått "gestaltande konst"? Och att adjektivet "antitysk" förekommer i det resonerande stycket om antityskarna, som sträcker sig över en hel sida i boken, är gissningsvis inte det minsta "obegripligt" för de flesta läsarna. Läs den, Randts berättelse om livet och kärleken 2018 livar upp och ruskar om en. /Christine Bredenkamp

 

24 Jan 2023