Ingrid Bosseldal om KÖRSBÄRSLANDET i GP

Ingrid Bosseldal känner sig både förändrad och utmanad när hon läser Dörte Hansens KÖRSBÄRSLANDET!

Läs mer här:

http://www.gp.se/nöje/dörte-hansen-skriver-vackert-om-flykten-till-landet-1.3722278

25 Aug 2016