Barn behöver mer kultur – inte språktester

"Ett dagligt umgänge med och delande av litteratur och språk, musik, dans och teater, av ömsesidiga berättelser grundade i erfarenheter från olika delar av världen förenar, skapar broar, självrespekt, lärande och tillhörighet i det trots allt fortfarande demokratiska samhälle som är vårt."

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund

Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening

Alex Haridi, ordförande Dramatikerförbundet

Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen

Anna Troberg, förbundsordförande DIK

 

https://www.gp.se/debatt/barn-beh%C3%B6ver-mer-kultur-inte-spr%C3%A5ktester-1.79828881

Göteborgsposten 31 augusti 2022

1 Sep 2022

Välkommen

www.bredenkamp.se.

Länkar

Översättarcentrum
Übersetzerhaus Looren
EÜK Straelen
Booksa
Literarisches Colloquium Berlin
BCWT Visby
Goethe-Institut Stockholm

 

Bloggar